Tehnični podatki SG 600

Uporaben za/pri:

 • izravnalni material
 • nosilne strešne konstrukcije in povozne površine / večnadstropne garažne hiše
 • ravne in pozelenjene strehe
 • gradbeni material pri konstrukciji cest in železnic (v primerih slabe nosilnosti tal)
 • razbremenitev mostnih konstrukcij (za zmanjšanje, nadomestitev oz. minimaliziranje posedanja
 • oblikovanju krajine pri ustvarjanju površin in športnih območij
 • drenažni zapolnitvi nosilnih konstrukcij
 • Lastnosti
 • Sestava
 • Specifična gostota
 • Velikost zrn
 • Toplotna prevodnost λD
 • Koeficient pretočnosti vode
 • Tlačna trdnost f pri 10% stisnjenosti
 • Vrednost tlačne trdnosti pri ≤ 2% stisnjenosti
 • Vrednost
 • 100 %
 • 100 – 120 kg/m³
 • 16 – 63 mm
 • ≤ 0,078 W/mK
 • ≈ 7,5*10-1 m/s
 • ≥ 600 kPa
 • ≥ 270 kPa
 • Standard za testiranje
 • Kakovostno reciklirano steklo
 • EN 1097-3
 • EN 933-1
 • EN 12667 / EN 12939
 • DIN 18130-1
 • EN 826
 • EN 826