Tehnični podatki SG 370

Uporaben za/pri:

 • nosilne strešne konstrukcije in povozne površine / večnadstropne garažne hiše
 • ravne in pozelenjene strehe
 • gradbeni material pri konstrukciji cest in železnic (v primerih slabe nosilnosti tal)
 • razbremenitev mostnih konstrukcij (za zmanjšanje, nadomestitev oz. minimaliziranje posedanja
 • oblikovanju krajine pri ustvarjanju površin in športnih območij
 • izravnalni material
 • Lastnosti
 • Sestava
 • Specifična gostota
 • Velikost zrn
 • Nasipna gostota (1,3:1 komprimirano)
 • Vrednost
 • 100 %
 • 140 – 170 kg/m³
 • 32 – 63 mm
 • 195 – 220 kg/m³
 • Standard za testiranje
 • Kakovostno reciklirano steklo
 • EN 1097-3
 • EN 933-1
 • /