PENJENO STEKLO GRANULAT

To je oblika penjenega stekla v granulatu, ki se ga lahko vsuje ali obsuje v poljubno obliko, ki se jo predvidi v opažu. Ker je lahek, se ga uporablja za zapolnjevanje konstrukcij kot so oboki ipd, drenažo, obsutje toplovodov,… Zelo je primeren za izvedbo nosilnega toplotnoizolacijskega tampona pod temeljno ploščo PASIVNE HIŠE, saj ima zelo viosko tlačno trdnost.

Prednosti

 • visoka tlačna trdnost

 • odpornost proti kemičnim vplivom

 • naraven material ljudem in okolju prijazen

 • ni kapilarnega dviga vlage

 • odpornost proti glodalcem

 • enostavna gradnja zaradi lahkosti

 • odpornost proti zmrzali

 • Zanesljiva toplotna izolativnost

Področja uporabe

VISOKE GRADNJE:

 • Toplotno izolativen tampon pod temeljno ploščo pasivnih hiš
 • Obodna izolacija pod talno ploščo pri visokih gradnjah vključno s termično aktivacijo gradbenih elementov, stransko izolacijo in proti zmrzalnim ščitom
 • Obodna izolacija pod talno ploščo pri industrijskih in trgovskih zgradbah, vključno s stransko izolacijo in proti zmrzalnim ščitom
 • Obodna izolacija talnih konstrukcij pod estrihi

PRENOVA:

 • Obodna izolacija talnih konstrukcij pod estrihi vključno s stransko izolacijo in proti zmrzalnim ščitom
 • Med stropom in lažnimi talnimi ploščami
 • Lahka in izolativna zapolnitev pri obokih

INŽENIRSKA GRADNJA:

 • Lahko nasutje, ki razbremeni tla pri mostnih konstrukcijah (preprečevanje, izenačevanje, minimiziranje posedanja)
 • Lahka in drenažna zapolnitev podpornih konstrukcij
 • Lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah
 • Lahka zapolnitev pri gradnji cest (z občutljivimi tlemi)
 • Temeljenje proti zmrzali/ogrevanje cestnih odsekov (tudi letališča, vzletne in pristajalne steze)
 • Toplotna izolacija vodov daljinskega ogrevanja

POSEBNE REŠITVE:

 • Lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah/vodni zbiralniki
 • Oblikovanje krajine pri ustvarjanju površin in športnih objektov
 • Filtrirna in drenažna plast

Tipi penjenega stekla v granulatu in specifikacije