Primerjava penjenega stekla v granulatu s toplotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena (XPS) pod temeljno ploščo

Obe izvedbeni varianti se uporabljata za uporabo kot toplotna izolacija pod temeljno ploščo, a imata tudi nekatere medsebojne prednosti in slabosti. Cenovna primerjava je sicer odvisna od posameznega primera, v načelu pa je cena vgradnje v obeh primerih zelo podobna, kar pomeni da odtehtajo predvsem tehnične in funkcionalne lastnosti.

Penjeno steklo

Ekstrudirani polistiren – XPS

Tlačna trdnost (pri 10% stisljivosti)

Na voljo sta dve opciji SG 800 ima tlačno trdnost ≥800 kPa, SG 600 pa ≥600 kPa (pri deformaciji 10%). Obe opciji imata znatno višjo tlačno trdnost, kot cenovno primerljiv XPS.

400 kPa; Proizvajalci imajo navadno na voljo tudi izdelke z nižjo in specialne z višjo tlačno trdnostjo, vendar niso cenovno primerljivi.

Toplotna prevodnost v primerjavi s ceno

Penjeno steklo ima sicer približno dvakrat višjo toplotno prevodnost, vendar je material trikrat cenejši kot XPS.

Način vgradnje

Penjeno steklo se vgradi (z opažem ali brez) v gradbeno jamo na gradbeni filc, nanj se položi še folijo, na katero se že lahko izvede temeljno ploščo ali pa podložni beton za izvedbo hidroizolacije. Že sama debelina penjenega stekla zadostuje za obvezno doseganje globine pod cono zmrzovanja.


V gradbeni jami se najprej utrdi protizmrzalni nasip na gradbenem filcu (do globine pod cono zmrzovanja), nato se uredi izravnava s finim peskom ali podložnim betonom na katerega se šele nato položi plošče XPS na kateri se izvede temeljno ploščo. Zgolj debelina sloja XPS torej ne zadostuje za doseganje globine pod cono zrmzovanjo, zato je potrebna izdelava protizmrzalnega nasipa.


Izkoristek pri vgradnji

Penjeno steklo v obliki granulata se vedno v celoti vgradi v opaž ali gradbeno jamo, ki natančno zavzame celoten dodeljen prostor. Rezanja kosov ni zato tudi ni odpada.

Sloj iz plošč mora imeti točno obliko temeljne plošče, kar pomeni, da je treba mejne plošče rezati na ustrezne dimenzije, preostanek pa predstavlja odpad.

Potresna odpornost

Sloj penjenega stekla je med vgradnjo vibriran in komprimiran s čimer se dobi zelo kompakten in povezan tampon, kateremu potres ne more narediti nobene škode. Zaradi visoke tlačne trdnosti penjeno steklo vzdrži tudi dodatne tlačne pritiske pri potresnem nihanju stavbe.

XPS se zelo pogosto vgradi v dveh slojih, med njima pa se lahko pri potresnih sunkih zgodi zdrs, zato so proizvajalci razvili posebne blazine in uporabili dvoslojne samolepilne folije med slojema. Pri večjih potresnih nevarnostih in težjih stavbah je zaradi dodatnih potresnih pritiskov (nihanje stavbe) potrebno uporabiti trdnejši in dražji XPS.

Odzračevanje radona

Tampon iz penjenega stekla omogoča odzračevanje nevarnega radona iz temeljnih tal in stem onemogoči vstop v objekt, kjer bi povzročal škodo zdravstveno stanovalcem.

XPS ni sestavljen iz granul, ampak je homogen in celično zaprt material, kar ne omogoča odzračevanja pod temelji. Za zaščito proti radonu je potrebno zato uporabiti specialno foljo, s čimer se sicer preprečuje vstop radona v objekt, ne preprečuje pa njegovega kopičenja v temeljnih tleh.

Hitrost vgradnje

Penjeno steklo je edini in poglavitni sloj med nosilno zemljino in temeljno ploščo. Ker je zelo lahek material, se ga hitro in kvalitetno razporedi po celotni površini.


Sloj iz XPS potrebuje pred njegovo vgradnjo še izvedbo protizmrzalnega tampona do globine pod cono zmrzovanja, nato pa še izvedbo izravnalnega betona, ki mora biti narejen zelo natančno in vodoravno, kar podaljša skupni čas izdelave izolativne temeljne podlage.


Vstopne instalacije pod ploščo

Vse instalacije, ki pod temeljno ploščo vstopajo v objekt se izvede kar na temeljnih tleh, nato pa se jih s penjenim steklom enostavno obsuje brez dodatnih del. Protipotresne dilatacije na morebitnem podložnem betonu so hkrati tudi dilatacije v temeljni plošči.

Instalacije, ki prebijejo temeljno ploščo je potrebno pred tem vdelati v protizmrzalni tampon, ga na njihovi trasi ponovno utrditi in ob njihovih vertikalah pazljivo izdelati protipotresne dilatacije že na podložnem betonu.

Ostale prednosti penjenega stekla


  • Enostavna vgradnja, ki se prilagodi podlagi brez potrebnega predhodnega ravnanja – podlago se lahko uredi s kopačem.
  • Material je celično zaprt in preprečuje kapilarni dvig vlage.
  • Razvod vseh inštalacij se lahko izvede na dnu gradbene jame, ki se jih enostavno obsuje s penjenim steklom brez dodatnih del.
  • Material je popolnoma odporen na naftne derivate, z razliko od XPS-a, ki bi izginil, če bi prišlo do kakšnega izlitja.
  • Ker se material popolnoma prilagodi podlagi, je prenos obtežbe na podlago idealen in enakomeren.
  • Material je idealen za potrese, ker se kinetična energija potresa v večini porazgubi v trenju materiala.
  • Omogoča odzračevanje zemljine izpod objekta in predvsem odzračevanje radona.
  • Je negorljiv in sodi med materiale razreda A, z razliko od XPS-a, ki je gorljiv in sodi med materiale razreda E.