PASIVNA HIŠA

Pasivna hiša je skupek najboljšega kar ponuja sodobna gradnja. Zagotavlja najvišje bivanjsko ugodje, najnižje obratovalne stroške in z izjemno nizkimi energetskimi potrebami pomaga ohranjati čisto okolje.

KAJ JE PASIVNA HIŠA?

Pasivna hiša je najsodobnejši način gradnje, ki zagotavlja najvišjo kvaliteto bivanja in izjemno nizke stroške ogrevanja. Standard pasivne hiše, ki so ga v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja postavili v Nemčiji, je namreč energetsko tako racionalen, da so stroški ogrevanja skoraj zanemarljivi, hkrati pa zagotavlja najboljše bivalne pogoje.

Pasivna hiša se je uveljavila kot mednarodno priznan standard za energetsko učinkovito arhitekturo. Njen potencial ni bil prepoznan le v Nemčiji, kamor sega njen izvor, temveč je bilo na tisoče pasivnih hiš zgrajenih in se še gradijo širom Evrope, vse od Severne Amerike do Daljnega vzhoda. Razlog za ta uspeh je preprost: standard pasivne hiše je jasno definiran in je uporaben za vse stavbne tipe v vseh podnebnih pasovih. Ob vsem tem nudi še rešitev za trajnostno rabo naravnih virov. Raziskave so pokazale, da je poraba energije za ogrevanje in hlajenje v pasivnih hišah do 80 odstotkov manjša, kot pri ostalih konvencionalnih stavbah. Ker cena energije sunkovito raste, naredi pasivno hišo za varčno in zelo privlačno izbiro.

STANDARD PASIVNE HIŠE

Za doseganje pasivnega standarda ne smemo zgolj sestaviti posamezne komponente, ki so primerne za pasivno hišo. Za pravo pasivno hišo je potreben celostni načrt, kjer so posamezne komponente smiselno povezane v funkcionalno celoto.

 • Odličen termični ovoj stavbe s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,15 W/m²K, za slovensko okolje se v praksi uporablja U ≤ 0,10 W/m²K
 • Celotna izvedba brez toplotnih mostov (ψ ≤ 0,01 W/mK)
 • Visoka in zanesljiva zrakotesnost, blowerdoor tlačni preizkus (DIN EN 13829). Pri tlačni razliki 50 Pa vrednost n50 ne sme presegati 0,6 h⁻¹
 • Zasteklitev s toplotno prehodnostjo Uw≤ 0,8 W/m²K pozimi omogoča neto toplotne dobitke sončnega sevanja
 • Okenski okvirji s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 0,8 W/m²K
 • Minimalne toplotne izgube pri segrevanju in porazdelitvi sanitarne vode
 • Kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo toplote pri nizki porabi električne energije
 • Skupna letna poraba primarne energije pod 120 kWh/m²
 • Letna poraba električne energije pod 18 kWh/m²
 • Letna potrebna toplota za ogrevanje pod 15 kWh/m²

Logotip Passivhaus inštituta, Darmstadt, Nemčija

www.passiv.de

Ključne prednosti pasivne hiše

TOPLOTNO UGODJE

Enako kot termovka ohranja pijačo na želeni temperaturi, tako tudi dobro izoliran toplotni ovoj pasivne hiše ohranja notranje bivalne prostore na prijetni temperaturi. Za pasivne hiše so značilne dosledne temperature na vseh notranjih površinah in stalni notranji klimatski pogoji brez temperaturnih nihanj ali prepihov – tako v hladnih zimskih mesecih kot v vročih poletnih obdobjih. Istočasno vrhunski prezračevalni sistem pasivne hiše nudi dovolj svežega zraka pri sobni temperaturi in omogoča visoko kakovost notranjega zraka.

KVALITETEN ZRAK

Za kvaliteten in vedno svež zrak v hiši poskrbi rekuperator, ki iz prostorov odvaja slab zrak ter dovaja svežega, pri čemer ohranja njegovo toploto in vlažnost. Rekuperator poskrbi, da se za zrak v hiši v celoti zamenja vsaki dve uri pri čemer gibanja zraka ne občutimo. Za ustrezno vlago v prostoru poskrbi tudi difuzno odprta zidna konstrukcija in ometi, ki presežno vlago sprejemajo in ob znižani zračni vlažnosti ponovno vračajo v prostor.

SVETLOBNO UGODJE

Veliko toplotne energije pasivne hiše prejemajo skozi večje steklene površine, kar je njihova temeljna značilnost. Skozi dobro orientirana okna v prostor vstopa tudi narava sončna svetloba, ki je najbolj ugodna za človekovo zdravje, hkrati pa zmanjšuje porabo energije za umetno osvetljevanje. Zelo dobra lastnost velikih steklenih površin pa je tudi kvalitetna vizualna in fizična povezljivost notranjih prostorov z zunanjostjo in naravo.

SKRB ZA OKOLJE

Z majhno porabo energije, pasivna hiša pomaga ohraniti omejene vire, kot so plin in olje. Prav tako omogoča uporabo obnovljivih virov energije, kot sta veter in sončna energija: učinkovite stavbe lahko naredijo več z manj, kar pomeni, da obnovljivi viri, nameščeni na majhnih površinah, zadoščajo za ugodno pokritje preostalih potreb po energiji. Z dodajanjem obnovljivih virov energije ali brez njih, visoka energetska učinkovitost pasivne hiše radikalno zmanjša emisije CO2 v okolje. Tako pasivna hiša predstavlja pomemben prispevek k varstvu podnebja.

TERMIČNA MASA

Velik preskok v kvaliteti dosežejo masivne pasivne hiše, grajene iz materialov z visoko sposobnostjo akumuliranja toplote. Ti materiali so pogoj za stabilno notranjo temperaturo v vseh letnih časih, kar prihrani tudi veliko energije, zato so bolj energetsko učinkovite. Poleg tega so mnogo bolj trajne in potresno odporne.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

To je ena bistvenih lastnosti pasivne hiše. Zaradi učinkovitega toplotnega ovoja, ogrevanja s pomočjo sonca in ohranjanja toplote zraka pri prezračevanju te hiše porabijo izredno malo energije za dodatno ogrevanje. Ogrevanje običajne pasivne hiše stane manj kot strošek ene kavice na dan. Daljnoročno so gotovo najboljša investicija.

ENERGETSKI RAZREDI STAVB

 • OBIČAJNA HIŠA

  je novogradnja ali obnovljena hiša, ki zadošča minimalni standardom pravilnika PURES, izračunana letna potreba po toploti za ogrevanje je min. 60 kWh/m², ki pa jo objekti v realnosti redko dosegajo.

 • BOLJŠA OBIČAJNA HIŠA

  presega običajne zahteve PURES, vendar nima prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperator)

 • SKORAJ NIČ ENERGIJSKA STAVBA 2015

  je stavba, ki po starem standardu (do leta 2015) porabi do 48 kWh/m²

 • NIZKOENERGIJSKA HIŠA

  ima prisilno prezračevanje z vračanjem toplote in uporablja obnovljive vire energije. Letna poraba toplote je nad 15 in do vključno 25 kWh/m²

 • SKORAJ NIČ ENERGIJSKA STAVBA

  je stavba ki po aktualnem standardu porabi manj kot 38 kWh/m² letno za ogrevanje.

 • PASIVNA HIŠA

  ima prisilno prezračevanje z vračanjem toplote in zelo nizko potrebo po ogrevanju. Letna poraba toplote je največ 15 kWh/m². Najboljše pasivne hiše porabijo manj kot 10 kWh/m² letno.

 • NIČENERGIJSKA HIŠA

  je pasivna hiša, tudi nizkoenergijska hiša, ki ima še lasten vir obnovljive energije s čimer doseže, da je količina energije potrebne za ogrevanje enaka količini pridobljene energije iz lastnega vira (fotovoltaika, hidroelektrarna, vetrna elektrarna,…)

 • PLUSENERGIJSKA HIŠA

  je zelo podobna ničenergijski hiši, le da porabi manj energije, kot je pridobi iz lastnega vira.