Ključne prednosti penjenega stekla

Najvišja tlačna trdnost

Najbolj potresno odporna

Najbolj odporna na vse zunanje vplive

Penjeno steklo ima številne vrhunske lastnosti. Mnoge med njimi ne doseže noben drug toplotno izolacijski material. Če vemo, da na toplotni izolaciji pod temeljno ploščo stoji celoten življenjski projekt – stanovanjska hiša ali drug objekt, potem je pomembno, da izberete najbolj zanesljiv in preizkušen material, ki poleg vsega ni nič dražja rešitev kot konkurenčni materiali. To je toplotna izolacija iz penjenega stekla.

  • Zanesljiva potresna odpornost
  • Popolna odpornost na ogenj
  • Najvišja tlačna trdnost
  • Odpornost na skoraj vse kemikalije
  • Odpornost na naftne derivate
  • Odzračevanje nevarnega radona
  • Idealno kot toplotna izolacija pod pasivno hišo
  • Ekološki material brez vpliva na okolje, 100% reciklaža

Zanesljiva potresna odpornost

Temeljenje pasivnih hiš predstavlja temeljna plošča na nosilnem tamponu iz penjenega stekla. Penjeno steklo ima tlačno trdnost kar 800 kPa, medtem, ko ima tipična izolacija iz ekspandiranega polistirena (XPS) pod temeljno ploščo stanovanjske hiše 400 kPa. Tlačna trdnost je ena najpomembnejših protipotresnih lastnosti izolacije pod temeljno ploščo. Potresni sunki povzročajo nihanje (zibanje) objekta, kar poveča tlačne pritiske na izolacijo, ki se zato na določenem segmentu posede (stisne) in se stavba nagne. Nagnjenost stavbe je nepopravljiva škoda na objektu, četudi je nad temelji ostala povsem nepoškodovana. Zaradi teh posedkov se lahko povečajo tudi vplivi na zgornjo konstrukcijo, zato se sčasoma pojavijo poškodbe tudi tam. Zaradi visoke tlačne trdnosti ima zato penjeno steklo veliko prednost pred ostalimi materiali.

Druga pomembna protipotresna lastnost tampona iz penjenega stekla je njegova sestava v obliki granulata. ki omogoča da se potresna energija, ki se s tal prenaša na objekt, porazgubi v trenju posameznih granul in je zato prenos te energije na objekt zmanjšan.

Popolna odpornost na ogenj

Požarna odpornost in varnost stavb je ena najpomembnejših in obveznih zahtev pri gradnji. Penjeno steklo, ki je povsem odporno na ogenj je zato idealen material še posebej v požarno najbolj zahtevnih območjih zgradb. Penjeno steklo v ploščah se zato uporablja npr. pri toplotni izolaciji kletnih garaž in podobnih prostorov s predvideno najvišjo stopnjo požarne obremenjenosti.

Penjeno steklo spada v najvišji razred požarne odpornosti – razred A.

Zelo pomembna je tudi požarna odpornost izolacije pod temeljno plošč. kjer je penjeno steklo brez konkurence. Na toplotni izolaciji namreč stoji celoten objekt, vsaka oslabitev tega sloja pa pomeni izjemno resno škodo za celoten objekt. Ogenj se namreč uporablja tudi pri izvedbi slojev pod temeljno ploščo, še posebej tam kjer je nevarnost prisostnosti talne vode in mora biti hidroizolacija zelo zanesljiva. Konkurenčni materiali iz ekspandiranega (EPS) in ektrudiranega materiala se namreč pričnejo mehčati že pri 80°C, kar je mnogo nižja temperatura od običajnega ognja. To je temperatura, ki doseže izolacijo pod temeljno ploščo tudi pri manjših požarih – medtem ko je mogoče objekt nad tlemi še sanirati, to pod temelji ni več mogoče.

Najvišja tlačna trdnost

Tampon iz penjenega stekla je toplotna izolacija z najvišjo tlačno trdnostjo na trgu. Že običajna stanovanjska hiša je realno zelo težka stvar, ki predstavlja težo merjeno v več sto tonah. Vso to težo mora prenašati izolacija pod temeljno ploščo, zato je pomebno da je na tem mestu vgrajen zanesljiv in tlačno visoko odporen material.

Tampon iz penjenega stekla dosega tlačno trdnost 800 kPa ali celo več pri 10% stisnjenosti.

Običajni konkurenčni materiali (EPS in XPS) dosegajo tlačno odpornost do 400 kPa. Pri tlačni obremenjenosti toplotno izolacijskega tampona pa ni pomembna le teža objekta ampak tudi potresne sile in neenakomerno nosilna temeljna podlaga – teren, kar pomeni na določenih delih povišane tlačne napetosti in nepredvideni posedki objekta. Tukaj se izkaže še ena pomembna prednost tampona iz penjenega stekla. Način vgradnje namreč omogoča, da se prilagodi vsaki obliki terena in omogoča prerazporeditev obtežbe ob morebitni neenakomerni nosilnosti podlage.

Odpornost na naftne derivate in skoraj vse kemikalije

Steklo velja za ultimativen material pri manipulaciji z najrazličnejšimi kemikalijami, zato se ga uporablja v laboratorijih. Ponovno, ko govorimo o toplotni izolaciji na kateri stoji celoten objekt, je pomembno da je ta povsem odporna na materiale s katerimi pride v stik v fazi gradnje in v času obstoje objekta. Naftni derivati in razna topila so zelo običajna sestavina raznih premazov, hidroizolacij, barvil in čistil, ki se uporabljajo v fazi gradnje, prav nič manj nevarna pa so goriva in olja gradbenih strojev in naprav pa tudi jeklenih konjičkov, kjer lahko skupaj z deževnico pronicajo v tla in tudi pod temeljno ploščo. Opozoriti pa velja tudi na hranilnike in cevovode določenih goriv, ki se lahko nahajajo ob ali v objektu. Morebiten izliv teh tekočin  lahko v trenutku stopijo izolacije kot so EPS ali XPS, medtem ko penjeno steklo ostane povsem nepoškodovan.

Odzračevanje nevarnega radona

Radon je naravni radioaktivni žlahtni plin, brez barve, vonja in okusa, ki nastane v razpadni verigi naravnega urana praktično povsod v tleh. Njegovi odpadni produkti lahko v naših dihalnih poteh povzročijo nastanek raka. Radioaktivni plin radon predstavlja največji prispevek k izpostavljenosti ljudi zaradi ionizirajočih sevanj. Izpostavljenost radonu je smiselno zmanjšati, predvsem na mestih, kjer se ljudje dalj časa zadržujemo, torej v naših domovih in na delovnih mestih. Pri tem je zelo koristna uporaba granulata iz penjenega stekla, saj omogoča odzračevanje radona med granulami in onemogoča njegovo kopičenje pod hišo, kjer lahko prodre v objekt. Odzračevanje temeljnih tal je eden temeljnih principov pri zniževanju vsebnosti radona v stavbah.

Idealen kot toplotna izolacija pod temeljno ploščo

Penjeno steklo je kot idealna kombinacija učinkovite toplotne izolativnosti in tlačne trdnosti izjemno primeren kot nosilna toplotna izolacija pod temeljno ploščo pasivnih hiš. Poleg še vseh ostalih prednosti, ga odlikuje hitra in enostavna gradnja primerna za vsako pasivno hišo.

Ekološki material brez vpliva na okolje, 100% reciklaža

Penjeno steklo je narejeno iz 100% recikliranega stekla brez dodatkov, ki ga je mogoče potem popolnoma reciklirati v praktično neskončnih ponavljanjih. Za steklo velja, da je popolnoma ekološki material. Je inerten, kar pomeni da ne reagira praktično z nobenim materialom iz okolja  hkrati pa tudi sam ne povzroča nobenih negativnih vplivov na okolje ali človekovo zdravje.

  • Več o temeljenju na tamponu iz penjenega stekla